Ana Sayfa / Açıklamalar / ÖNCE DEMOKRASİ GİRİŞİMİ: ÜNİVERSİTELERDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR ÜZERİNE

 

DUYURU

Bilim, araştırma ve sanat, bir ülkenin refahını, huzurunu ve ülkenin uluslararası
alanda da düzeyini belirler, itibarını oluşturur. Ülkenin hem yaşam damarları, hem
de geleceğinin güvenceleridir.

Bu nedenlerle üniversitelerimizdeki bilim insanlarının, hukuksal bir gerekçe
gösterilmeden görevden uzaklaştırılmaları hukuk açısından olduğu kadar , ülkenin
ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyecek politika olarak da son derece
tehlikelidir. Böyle bir politikanın etkisi gelecek nesillere çok olumsuz olarak
yansır. Çünkü bilim ve sanattan yoksun bırakılan bir nesil, zaman içinde
sürüklendiği karanlığı da anlayamayacak duruma gelmiş olur.

Görevlerine son verilen öğretim üyelerine isnat edilen somut suçlamanın
bulunmaması ve uygulamanın hukuksal yargılama sonucunda yapılmamış olması,
OHAL sürecine rağmen kabul edilebilir bir uygulama değildir.

Hukuka aykırı ve ağır hak ihlalleri yaratan, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelere aykırı bir biçimde yapılan uygulamaların yargı süreçleri
beklenmeksizin durdurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti,
Üniversiteleri ve Yüksek Öğretim Kurulunu göreve çağırıyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

ÖNCE DEMOKRASİ GİRİŞİMİ