ÖNCE DEMOKRASİ GİRİŞİMİ: ÜNİVERSİTELERDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR ÜZERİNE

DUYURU Bilim, araştırma ve sanat, bir ülkenin refahını, huzurunu ve ülkenin uluslararası alanda da düzeyini belirler, itibarını oluşturur. Ülkenin hem yaşam damarları, hem de geleceğinin...